Livsresan

Välkommen till Livsresan

UTMANING, VERKTYG OCH KURS I ETT

Under ca. 1 års tid kommer du att få göra olika utmaningar, övningar och uppgifter som hjälper dig att leva medvetet, disciplinerat och fokuserat.

Alla utmaningar och uppgifter är korta och enkla för att inte inverka på din vardag.

Du hoppar på närhelst du vill och det är helt gratis att vara med.

Välkommen till Livsresan!

Kort om utmaningen

LEV LYCKLIGT – LEV MEDVETET

Att leva medvetet betyder att man bryter den ”autopilot” som de flesta av oss går på i våra liv.

Men att leva medvetet är betydligt svårare än många tror – och det är nästan omöjligt att göra det en längre tid utan stöd.

För dig som vill leva medvetet och bryta destruktiva mönster/beteenden i ditt liv finns här ett utmärkt verktyg.

Under överinseende av Raymonds grupp av assistenter får du möjlighet att steg för steg utvecklas och växa.

Detta sker i nivåer där varje nivå är en utmaning/övning som pågår ca. 1 månad.

När du klarat av en nivå och känner dig redo för nästa ansöker du helt enkelt om uppflyttning.

Du har Raymond och assistentgruppen, din buddy och alla andra som gör utmaningen bakom dig som stöd.

cairn-fog-mystical-background-158607

3 enkla riktlinjer

FÖLJ INSTRUKTIONERNA
Läs de enkla och få instruktioner som ges och följ dessa. Det finns en anledning till att de finns och du kanske inte förstår det på en gång – men du kommer så småningom att göra det.

SLÅ INTE PÅ DIG SJÄLV
Den enda riktiga regeln, lagen i denna resa. Det är absolut förbjudet att vara elak och nedlåtande i sina tankar om och till sig själv. Du har troligen varit det under större delen av ditt liv, så det räcker nu. Nu gäller överseende och förlåtande.

VAR AKTIV – DELTA
Skriv och dela på tidslinjen. Gruppdynamik är den kanske starkaste kraften i denna resa. Men den uppstår inte av sig självt. Den skapas av dig och de andra när ni skriver och delar era frågor, rädslor och insikter.

En ”åskådare” som bara iakttar gör egentligen inget annat än tar av andras energi, lever på andras insatser.

Och det handlar inte om att skriva kloka, smarta och nydanande inlägg. Ett enkelt ”Hej, jag är här!” räcker gott och väl. Kom ihåg det. Så var aktiv!

FAQ

VARFÖR ÄR ÖVNINGARNA SÅ KORTA?
Anledningen till att inga utmaningar eller övningar tar speciellt lång tid att göra (ca. 3-5 min/dag) är för att de inte ska inverka på din vardag.

LIVSRESANS ENDA LAG
Det finns en enda regel på denna resa. En regel som du skall lova inför dig själv och skriva under på i ditt personliga formulär. Det är regeln ”Slå på inte på dig själv”.

För du kommer att missa och du kommer att klanta till det. Det gör vi alla. Men när du gör det så förväntas du vara snäll mot dig själv. Var snäll, förstående och överseende. Bete dig som den förälder du alltid själv önskat du hade haft (eller kanske hade turen att ha) som barn. Överseende, förstående och samtidigt sträng inom de områden där det behövs.

VAD TRÄNAS DU I?
Du kommer att tränas i Medvetenhet, Närvaro och Disciplin. Steg för steg kommer du att guidas genom olika övningar som är framtagna speciellt för att träna dig i Högre Medvetenhet. Därför är det extremt viktigt att du verkligen följer instruktioner och angivna tider exakt.

HUR FLYTTAR MAN UPP TILL NÄSTA STEG?
Du kommer att gå från en nivå till nästa när du uppfyllt de kriterier som varje steg kräver. Varje steg har en eller flera coacher/handledare som övervakar processen, svarar på frågor och slutligen beviljar uppflyttning till nästa utmaning i Livsresan. Du anger i ditt Personliga Formulär mellan vilka datum som du gjort en utmaning obrutet (om du har fått börja om en eller flera gånger ska du endast ange de sista 30 dagar som varit obrutna).

ASSITENTTEAMET
Raymonds assistentteam övervakar ständigt samtliga nivåer och hjälper till med att svara på frågor och även dela sina insikter kring den utmaning som gäller.

De olika nivåerna

The-Secret-Book-parchment_tone-down_opt

Steg 1 i Livsresan – Livsmanus i 30 dagar

Du ska skriva och läsa ett Livsmanus i 30 dagar oavbrutet. Om du missar en dag så är det bara att börja om – för det ska vara 30 dagar oavbrutet. Och detta gäller även om du missar på dag 29. Surt men så är det.

road

Steg 2 i Livsresan – Ringa på tid & Buddy

Läs ditt Livsmanus (3 min/dag) och ring din Buddy på tid. Varje dag i 30 dagar.

stairway

Steg 3 i Livsresan – HEMLIGT

Instruktioner fås när du når hit.

lås

Steg 4 i Livsresan – HEMLIGT

Instruktioner fås när du når hit.

vault

Steg 5 i Livsresan – HEMLIGT

Instruktioner fås när du når hit.