VÄLKOMMEN TILL NILS AHLGREN-FONDEN

Denna fond är till för att hjälpa personer som för tillfället inte har råd att delta i någon av Raymond Ahlgrens workshops och/eller seminarium.

Medlen till fonden kommer från klienter till Raymond som vill hjälpa andra att få möjligheten att utvecklas i sina liv.

En av grundpelarna för lycka (och inom personlig utveckling överlag) är att få bidra och hjälpa andra. Därför är en av förutsättningarna för att få bidrag från fonden, att man “för det vidare” genom att hjälpa någon annan den dag som man känner sig redo att göra det.

Ansök om bidrag från fonden

Skriv en kort ansökan (max ca 200 ord) där du beskriver:

 • din nuvarande situation (emotionellt och ekonomiskt)
 • varför just du är lämpad att motta bidraget (vad du vill bidra med i livet)
 • varför du vill göra en viss kurs (vad du tror att den kan ge dig)

VIKTIGT! Avsluta din ansökan med ett löfte om att hjälpa en medmänniska ekonomiskt den dag du har möjlighet att göra det.

Storleken på den hjälp du ger ska motsvara det belopp som du själv mottar från fonden. Däremot behöver du inte skänka några medel till själva fonden (om du inte vill det).

Du kan lika gärna hjälpa en person att få hjälp hos psykolog, annan coach än Raymond eller kurs (behöver inte heller vara Raymonds kurser). Dock ska det vara inom området personlig utveckling, må bättre och att växa som människa.

Det finns ingen bestämd tid för när du ska “skicka det vidare” bara du gör det. Och vi blir förstås glada om du skickar oss en hälsning den dagen så att vi kan få ta del av glädjen i att det börjat gå bra för dig och att ännu en person blivit hjälpt.

Skicka in din ansökan här:

Du som vill donera

Fondens upprätthållande och storlek beror givetvis på hur många personer/företag som vill hjälpa till att hjälpa andra att lyckas i livet. Så ditt bidrag är A&O för denna fond.
Donationen går till på följande vis:

 • Du väljer ett exakt (eller ungefärligt) belopp du kan tänka dig att skänka. Här nedan kan du se vad olika produkter kostar så att du lättare kan bestämma hur mycket du vill bidra med.
 • Du kan sätta in ditt bidrag redan nu om du vill på Bg. 5222-4862 eller vänta till dess att stipendiaten utsetts och först då göra insättningen – du väljer det som passar dig bäst.
 • När en ansökan kommer in får du vara del i den jury som avgör om vederbörande ska berättigas bidrag eller inte (se ovanstående kriterier och krav).
 • När beslut fattats och en deltagare beviljats bidrag är du den som får äran att meddela denna person detta (om du inte vill göra det sköter vi det åt dig).

För varje bidrag som fonden tar emot kommer Raymond själv att bidra med motsvarande belopp. Ditt bidrag kommer alltså alltid att matchas.

Produkter och priser:

 • Onlinekurser: 179 – 795 kr
 • Privat coachning (3 sessioner á 45 min) 1 875 kr
 • Helgseminarium i Sverige: 1 750 kr
 • Workshops i Sverige: 3 500 kr
 • Workshops utomlands 16 900 kr

Om fonden

Raymonds morfar Nils var en man som hedrade sitt ord och som höll en väldigt “hög standard”. En person som man kunde lita på, som vårdade det han hade istället för att ständigt jaga nytt och som aldrig ställde sig på andra för att själv känna sig större. Han levde enligt de tre ledord som Raymond idag använder sig av i alla sina kurser, workshops och coachning, nämligen Sanning – Heder – Disciplin.

“En av människans starkaste drivkrafter och behov är att få tillhöra (en gemenskap, ett sammanhang).
Och att få tillhöra kommer alltid ned till att man på ett eller annat sätt bidrar till gruppens överlevnad.
Bidra kan alla göra – med värme, kärlek, humor, tid, eller pengar – precis vad som helst som gör att du lämnar människor, platser och situationer i bättre skick än innan du kom!”

Raymond Ahlgren