UA-33874152-1 10155337113945878Livsresan – Steg 4 – SANNING | HEDER | DISCIPLIN

Välkommen till Steg 4

GRATULERAR TILL ATT HA FULLFÖLJT STEG 3

Här nedan finner du lite förklaringar och riktlinjer för detta nästa steg i Livsresan.

Ansvarig för Steg 4 är jag själv – Raymond Ahlgren.

När jag påbörjade min egen livsresa för ca 13 år sedan provade jag allt jag kom över. Jag var i desperat behov av att förändra mitt liv och komma på fötter. Jag hade småbarn, jag drack och levde rövare. Det var ingen bra kombination och till sist tröttnade jag på mig själv och min livsstil.

Livsresan är ett slags återkonstruktion av de olika steg som jag genomgick under min förändring. I den ordning som det skedde och med de verktyg som jag funnit hjälpt mig mest.

Återigen varmt välkommen till Livsresan Steg 4 och tänk framförallt på en sak – ta det lugnt, följ instruktionerna och våga göra “fel”!

Vad är nytt för detta Steg?

ATT BIDRA

Alla människor – utan undantag – söker Lycka! Oavsett ras, religion, ålder eller kön så söker vi alla det i livet. Sedan har vi givetvis olika definitioner av ordet Lycka.

En av människans mest grundläggande drivkrafter är att Tillhöra. Att tillhöra en grupp, en gemenskap ett sammanhang. I begynnelsen var det en flock vi tillhörde, av ren överlevnadsinstinkt. För utan flocken dog man.

Och denna genetiska programmering gäller än idag. För trots vår allt mer skenande civilisation och tekniska utveckling så utvecklas vi i samma långsamma takt som vi alltid har gjort.

Så den stora frågan – hur känner man att man Tillhör då?

Om du ser dig om i samhället och försöker besvara den frågan utifrån hur folk agerar och vad de gör för att känna att de tillhör kommer du troligen bl a att se detta;

  • Imponera på omgivningen med pengar, makt och saker
  • Imponera med “fint” jobb
  • Alltid, alltid, alltid ställa upp – aldrig säga “Nej”
  • Ljuga för att inte tappa ansiktet (imponera)
  • osv

Att tillhöra - en oerhört stark drivkraft

HUR KÄNNER MAN TILLHÖRIGHET?

Men som du säker redan förstått fungerar inte något av detta. Visst, på ett ytligt plan får man tillhöra. Men den dagen då det verkligen gäller inser man ganska snart att allt detta bara är ytliga ting som inte har något riktigt värde.

Och vi vet detta – djupt inom oss. Och det gör oss osäkra, för vår tillhörighet (läs överlevnad) hänger på en mycket skör tråd som består av prylar, pengar och fjäsk. Inte mycket att komma med när det verkligen gäller, inte sant?!

Det sanna svaret på hur man får tillhöra är  – genom att bidra. Att skjuta till efter bästa förmåga för gruppens bästa.

Att göra saker som är rätt och riktiga även om det känns obekvämt eller konstigt i stunden. Och du vet vad som är rätt och fel – det är bara att känna efter lite grann.

I detta Steg kommer vi att ta bort Livsmanuset och ersätta det men en fantastisk övning i att bidra – nämligen det jag kallar för “Hemlig Munk”. Att göra en god gärning varje dag, för någon annan – utan att bli sedd.

Uppgifter för Steg 4

TRE SAKER SKA VI GÖRA

Du fortsätter med de uppgifter du haft fram till nu och lägger bara till ett Agreement.

Så dina uppgifter i detta Steg 3 är:

  1. Ringa din Buddy på tid
  2. Göra ditt Agreement varje dag
  3. Göra en “Hemlig Munk” varje dag

Läs vad en “Hemlig Munk” är HÄR

Nästa Steg - gå med här

Om du har fullföljt Steg 3 i Livsresan, har läst informationen här ovan och känner dig redo
är du nu varmt välkommen att ansöka om uppflyttning till Steg 4 i Livsresan.

Steg 4 i Livsresan – Agreement, ringa Buddy på tid samt “Hemlig Munk”

Gör allt du ska göra men gör det avslappnat och helt utan stresspåslag.